Máy xay thịt

Máy xay thịt là loại máy làm đầy thịt dạng hạt, trong đó doanh nghiệp chế biến thịt xử lý thịt sống theo các yêu cầu quy trình khác nhau trong quy trình sản xuất để được trộn hoàn toàn với các nguyên liệu phụ trợ khác nhằm đáp ứng nhu cầu của các sản phẩm khác nhau.