Xử lý đơn hàng

Vì máy sản xuất cần có chu trình nên việc xử lý đơn hàng thông thường có thể mất 1-10 ngày làm việc.

Phương thức giao hàng

Tùy chọn vận chuyển: Vận chuyển đường biển, vận chuyển hàng không

  1. Vận chuyển đường biển: Giá rẻ, thời gian vận chuyển lâu hơn, giao hàng tận cảng.
  2. Vận chuyển hàng không: Giá cao, thời gian vận chuyển ngắn, giao hàng tận nơi.

Chúng tôi có bộ phận vận chuyển chuyên nghiệp thu thập phí vận chuyển mới nhất cho các cảng vận chuyển khác nhau. Chúng tôi có các nhà giao nhận vận tải riêng có thể xử lý các tuyến vận chuyển khác nhau so với các công ty vận chuyển khác nhau. Chuyển phát nhanh hàng không cũng được cung cấp cho hàng hóa khẩn cấp.

Xin lưu ý, Theo yêu cầu của chúng tôi, giá sản phẩm không bao gồm thuế bán hàng. chúng tôi có thể phải tuân theo nhiều quy tắc và hạn chế khác nhau liên quan đến một số giao hàng quốc tế và bạn có thể phải chịu các khoản thuế và nghĩa vụ bổ sung mà chúng tôi không kiểm soát được. Nếu những trường hợp đó áp dụng, bạn có trách nhiệm tuân thủ luật pháp áp dụng cho quốc gia nơi bạn sinh sống và sẽ chịu trách nhiệm về mọi chi phí hoặc thuế bổ sung như vậy.

Tiêu chuẩn giao hàng

Vận chuyển đường biển được vận chuyển từ Trung Quốc đến cảng được chỉ định của quốc gia đích. Vui lòng tham khảo ý kiến nhân viên bán hàng để biết giá vận chuyển chi tiết.