Pengisar Daging

Pengisar daging adalah pengisian daging berbutir di mana perusahaan pemprosesan daging memproses daging mentah mengikut keperluan proses yang berbeza dalam proses pengeluaran, supaya dapat dicampur sepenuhnya dengan bahan tambahan lain untuk memenuhi keperluan produk yang berbeza.