Lưu trữ Danh mục: Notice

Thông báo ngừng sản phẩm máy cắt thịt một phần

thay thế ngừng máy cắt thịt

Lưu ý Khung bên trong của máy cắt thịt Model QW và QSJ-B được làm bằng sắt. Cần sơn lại để chống gỉ. Nhưng Bảo vệ môi trường không cho phép hoạt động sơn trong khu vực nhà máy nên Model QW và QSJ-B sẽ ngừng hoạt động từ ngày 1/1/2020 QW sẽ thay thế bằng model QV QSJ-B […]