Dasar Privasi

Komited untuk

Kami komited untuk melindungi privasi, maklumat peribadi dan maklumat peribadi (secara kolektif dirujuk sebagai "Data Peribadi") yang kami sediakan semasa menggunakan tapak web kami, supaya kami dapat mengumpul, menggunakan, menyimpan dan menghantar data peribadi (dengan data peribadi privasi). Undang-undang dan peraturan yang berkaitan) dan standard tertinggi perlindungan pengguna.

Untuk memastikan bahawa anda mempunyai keyakinan penuh dalam pengendalian kami terhadap data peribadi anda, anda harus membaca dan memahami peruntukan Dasar Privasi secara terperinci. Khususnya, sebaik sahaja anda menggunakan laman web kami, anda akan dianggap menerima, bersetuju, berjanji dan mengesahkan:

Anda secara sukarela mendedahkan maklumat peribadi kepada kami dengan persetujuan yang diperlukan;

Anda akan mematuhi semua terma dan sekatan Dasar Privasi ini;

Anda mendaftar di laman web kami dan maklumat akan dikumpul;

Anda bersetuju menerima sebarang perubahan pada Dasar Privasi kami pada masa hadapan;

Anda bersetuju dengan ahli gabungan, ahli gabungan, pekerja kami, dan anda mungkin berminat dengan produk dan perkhidmatan yang mungkin menarik minat anda (melainkan anda telah menyatakan bahawa anda tidak mahu menerima mesej sedemikian).

Jenis data peribadi yang dikumpul

Kami mengumpul, mengurus dan memantau data peribadi dengan persetujuan anda. Untuk menyediakan perkhidmatan kami kepada anda, anda perlu memberikan data peribadi dan bahan tidak dinamakan yang kami percaya perlu untuk memenuhi arahan anda dan menambah baik lagi perkhidmatan kami, termasuk tetapi tidak terhad kepada:

Maklumat peribadi

– Nama, jantina, umur, tarikh lahir, nombor telefon, nombor faks, alamat atau alamat surat-menyurat anda, alamat e-mel.

Bahan tanpa nama

Tujuan dan penggunaan mengumpul data peribadi dan maklumat tidak dinamakan adalah seperti berikut:

Berikan kami perkhidmatan kami melalui laman web kami;

Apabila anda menggunakan laman web kami, anda boleh mengenal pasti dan mengesahkan identiti anda;

Biarkan anda merasakan perasaan anda apabila menggunakan laman web kami;

Kakitangan perkhidmatan pelanggan kami boleh menghubungi anda jika perlu;

Statistik mengenai penggunaan laman web kami;

Memudahkan anda menggunakan laman web kami;

Menjalankan tinjauan penyelidikan pasaran untuk menambah baik produk, perkhidmatan dan kandungan laman web kami;

Kumpul maklumat untuk aktiviti, program pemasaran dan promosi kami;

Mematuhi undang-undang, pihak berkuasa kerajaan dan kawal selia, termasuk tetapi tidak terhad kepada pendedahan data peribadi dan pemberitahuan;

Biarkan kami dan ahli gabungan kami, ahli gabungan, ahli gabungan, pekerja, ejen, rakan kongsi perkhidmatan atau pihak ketiga lain yang bekerja dengan kami di negara tempat anda tinggal melakukan promosi produk dan/atau perkhidmatan;

Menganalisis, mengesahkan dan/atau menyemak kredit, pembayaran dan/atau status anda berkenaan dengan perkhidmatan yang kami sediakan;

Memproses sebarang arahan pembayaran, debit terus dan/atau pengaturan kredit atas permintaan anda;

Membolehkan anda mengendalikan akaun anda dan/atau membenarkan kami mengeluarkan yuran perkhidmatan tertunggak daripada akaun.

biskut

Apabila anda melawati tapak web kami, kami menggunakan Google Stats untuk merekodkan prestasi kami dan menyemak keberkesanan pengiklanan dalam talian melalui kuki. Kuki ialah sejumlah kecil data yang dihantar ke penyemak imbas anda dan disimpan pada pemacu keras komputer anda. Kuki hanya boleh dihantar ke pemacu keras komputer anda apabila anda menggunakan komputer anda untuk mengakses tapak web kami. Kuki sering digunakan untuk merekodkan tabiat dan keutamaan pelawat semasa melayari pelbagai item di laman web kami. Maklumat yang dikumpul oleh kuki adalah statistik kolektif tidak berdaftar dan tidak mengandungi data peribadi. Kuki tidak boleh digunakan untuk mendapatkan data pada cakera keras anda, alamat e-mel anda dan data peribadi anda. Apabila anda melawat semula laman web kami, anda boleh menyimpan langkah-langkah untuk mendaftar semula. Kebanyakan penyemak imbas dipratetap untuk menerima kuki. Anda boleh memilih untuk menetapkan penyemak imbas anda untuk tidak menerima kuki, atau untuk memberitahu anda jika kuki dipasang. Walau bagaimanapun, jika anda menetapkan larangan ke atas kuki, anda mungkin tidak dapat mengaktifkan atau menggunakan ciri tertentu tapak web kami.

Jika anda tidak melarang atau mengalih keluar kuki, setiap kali anda menggunakan komputer yang sama untuk mengakses laman web kami, pelayan web kami akan memberitahu kami bahawa anda telah melawati tapak web kami, dan kami akan mengenal pasti anda serta data pendaftaran dan data pembayaran anda. , mengumpul maklumat tentang penggunaan, penyelidikan pasaran, menjejaki kemajuan dan penyertaan dalam aktiviti promosi.

Anda boleh menukar tetapan pada pelayar komputer yang anda gunakan untuk mengakses tapak web kami untuk memutuskan sama ada untuk menerima kuki atau tidak. Jika anda mahu, anda boleh menukar tetapan pada penyemak imbas anda. Jika anda meletakkan pilihan anda pada penyemak imbas anda, anda boleh menerima semua kuki, menerima pemberitahuan daripada kuki, dan juga menolak semua kuki. Walau bagaimanapun, jika anda memilih untuk tidak menggunakan kuki atau menolak semua kuki dalam penyemak imbas anda, anda mungkin tidak boleh menggunakan atau mengaktifkan ciri tertentu tapak web kami, atau anda mungkin perlu log masuk semula ke data anda.

Simpan data peribadi dan maklumat yang tidak dinamakan

Data peribadi dan maklumat tidak bernama yang anda berikan kepada kami hanya disimpan sehingga tujuan pengumpulan telah dicapai, melainkan ia disimpan mengikut undang-undang dan peraturan yang berkenaan.

Pemilikan dan pendedahan data peribadi

Semua maklumat yang dikumpul di laman web kami adalah milik kami dan tidak akan disewakan atau dijual kepada mana-mana pihak ketiga yang tidak berkaitan. Walau bagaimanapun, data peribadi boleh didedahkan kepada:

Jualan langsung

Sebaik sahaja anda memberikan kami maklumat peribadi anda, anda mungkin menerima panggilan telefon, e-mel dan mel terus daripada kami atau pejabat cawangan kami. Jika anda tidak mahu menerima bahan pemasaran dan promosi langsung kami, sila tulis kepada kami di alamat di bawah. Kami akan menghormati permintaan anda dan tidak lagi menggunakan maklumat peribadi anda dalam aktiviti pemasaran langsung.

Perlindungan data peribadi

Kami melaksanakan langkah fizikal, elektronik, pengurusan dan teknikal yang sesuai untuk melindungi dan melindungi keselamatan data peribadi anda. Kami berusaha untuk memastikan bahawa sebarang data peribadi yang dikumpul melalui laman web kami adalah bebas daripada gangguan daripada mana-mana pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan kami. Langkah keselamatan yang kami ambil termasuk tetapi tidak terhad kepada:

Langkah fizikal: Rekod yang mengandungi data peribadi anda akan disimpan di tempat yang terkunci.

Langkah elektronik: Data komputer yang mengandungi data peribadi anda akan disimpan pada sistem komputer dan media storan tertakluk kepada sekatan log masuk yang ketat.

Langkah pengurusan: Hanya pekerja yang diberi kuasa oleh kami boleh mengakses data peribadi anda. Kakitangan ini dikehendaki mematuhi kod kerahsiaan dalaman data peribadi kami.

Langkah teknikal: Teknologi penyulitan seperti Penyulitan Lapisan Soket Selamat boleh digunakan untuk menghantar data peribadi anda.

Langkah-langkah lain: Pelayan web kami dilindungi oleh "firewall".

Jika anda mengetahui tentang sebarang kelemahan keselamatan di tapak web kami, sila jangan teragak-agak untuk menghubungi kami supaya kami boleh mengambil tindakan yang sewajarnya secepat mungkin.

Walaupun pelaksanaan langkah teknikal dan keselamatan di atas, kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlak data di Internet, jadi kami tidak dapat menjamin bahawa data peribadi yang anda berikan kepada kami melalui tapak web kami adalah selamat pada setiap masa. Kami tidak bertanggungjawab ke atas sebarang insiden yang berpunca daripada akses tanpa kebenaran kepada data peribadi anda, dan kami tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang timbul atau disebabkan dalam hal ini.

kecil

Jika mana-mana ibu bapa atau penjaga percaya bahawa kanak-kanak bawah umur telah memberikan maklumat peribadi kepada kami tanpa kelulusan atau persetujuan ibu bapa atau penjaga, sila hubungi Jabatan Perkhidmatan Pelanggan kami untuk memastikan maklumat tersebut dikeluarkan dan daripada senarai promosi kami. menarik diri.

Akses dan pembetulan data peribadi

Anda mempunyai hak untuk:

Semak sama ada kami memegang sebarang maklumat peribadi anda;

Akses kepada data peribadi anda yang dipegang oleh kami;

Minta kami membetulkan sebarang maklumat peribadi yang salah;

Dari semasa ke semasa, tanya tentang sifat, dasar dan kaedah pelaksanaan data peribadi yang kami pegang.

Walau bagaimanapun, dalam keadaan yang sangat terhad yang dibenarkan oleh undang-undang, kami mungkin tidak membenarkan anda mengakses data peribadi anda, seperti:

Jika anda menerima dan menerima maklumat peribadi anda, anda mungkin berada dalam bahaya;

Apabila profil anda boleh menjejaskan tinjauan yang sedang berjalan;

Apabila data peribadi anda berkaitan dengan prosiding mahkamah, dan mungkin tertakluk pada sekatan penemuan.

Apabila profil anda melibatkan proses membuat keputusan yang sensitif perniagaan;

Apabila profil orang lain turut disertakan dalam rekod yang sama.

Jika anda ingin mengakses atau membetulkan data peribadi anda, atau meminta maklumat tentang data peribadi anda, cara ia dilakukan, dan jenis data peribadi yang anda pegang, anda harus menulis kepada kami di alamat di bawah. Permintaan untuk akses kepada atau pembetulan maklumat boleh menyebabkan bayaran pemprosesan yang berpatutan.

Pastikan kata laluan anda selamat

Sebagai tambahan kepada usaha kami untuk memastikan keselamatan penyimpanan dan pemprosesan data peribadi anda, anda tidak seharusnya mendedahkan kata laluan log masuk atau maklumat akaun anda kepada sesiapa sahaja untuk melindungi data peribadi anda. Setiap kali anda log masuk ke tapak web kami, terutamanya apabila anda menggunakan komputer orang lain atau terminal internet awam, sila ingat untuk mengklik dan berhenti selepas operasi. Usaha dan bantuan anda amat membantu kami untuk melindungi maklumat peribadi anda.

Pengubahsuaian dasar privasi

Dasar Privasi ini boleh dipinda dari semasa ke semasa (tanpa notis awal kepada anda). Sebarang perubahan kepada dasar privasi akan disiarkan di tapak web kami.

Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan mengenai dasar privasi kami, sila hubungi kami.