เครื่องบดเนื้อ

เครื่องบดเนื้อเป็นไส้เนื้อละเอียดที่องค์กรแปรรูปเนื้อสัตว์แปรรูปเนื้อดิบตามความต้องการกระบวนการที่แตกต่างกันในกระบวนการผลิต เพื่อที่จะผสมกับวัสดุเสริมอื่น ๆ อย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน